image - 140x182

Vítejte na stránkách Medicentra Koliště!

Toto soukromé zdravotnické zařízení zahájilo činnost již v roce 1993. Po celou dobu sídlí v náročně zrekonstruované, památkově chráněné budově č. 47 na ulici Koliště v centru Brna. Místo je snadno dostupné pacientům pěším i motorizovaným, stejně jako přijíždějícím některou z četných linek městské hromadné dopravy, které zastavují v blízkosti. Název zařízení je odvozen z historického, před časem obnoveného názvu této lokality. Upravený objekt a jeho vnitřní prostory však naopak už představují zařízení moderně vybavené, bezbariérově přístupné a v plné míře odpovídající současným standardům a nárokům pro léčbu pacientů.

Zařízení již brzy po vzniku získalo velmi dobrou pověst, zejména díky v něm působícím lékařským osobnostem – Prof. MUDr. Miloslavu Uhlířovi, DrSc., který zde založil a po dlouhou řadu let vedl Gynekologicko-porodnickou ambu- lanci se specializovanými poradnami, Prof. MUDr. Ladislavu Bařinkovi, DrSc., který zde vybudoval a rovněž dlouho úspěšně vedl Centrum pro plastickou a estetickou chirurgii, i několika dalším.

Nyní, před připravovaným rozšířením prostorů, je lékařská část Medicentra naplněna osmi odbornými lékařskými pracovišti. Přehled těchto odborností a jejich nositelů, spolu s údaji o poskytovaných lékařských službách a ordinačních hodinách, případně i s dalšími informacemi, je přístupný přes odkaz ORDINACE A LÉKAŘI v záhlaví této stránky.

I když je každá z ambulancí odborně, organizačně a ekonomicky samostatná a nezávislá, všechny je spojuje nejen užívání společných prostor v objektu, v něm vytvořené infrastruktury a moderních technologií, ale – především – společný a zjevný zájem lékařů a lékařek, působících v Medicentru, o ochranu zdraví pacientů a o jeho stálé a zřetelné zlepšování.

K dosavadní letité úspěšnosti při získávání důvěry pacientů pak těmto lékařům stále napomáhá také skutečnost, že vedle jejich vysoké odborné způsobilosti se v Medicentru Koliště tradičně dbá i na vytváření příjemného prostředí a přátelské atmosféry při komunikaci s pacienty.

Vedle lékařské části Medicentra Koliště se ve stejné budově, v jejích prvních dvou nadzemních podlažích, nachází také Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Koliště – jediná s nepřetržitou pohotovostní službou ve městě Brně a jeho okolí. Bližší informace o ní jsou uvedeny jak pod odkazem LÉKÁRNA v záhlaví této stránky, tak zejména na vlastních webových stránkách lékárny, jejichž adresa je rovněž v tomto odkazu.

Zbývající a rovněž významnou složkou Medicentra Koliště, také sídlící a působící v jeho budově, jsou servisy a zastoupení značkové zdravotnické techniky. I o nich a o jimi poskytovaných službách jsou dostupné bližší údaje – a to jak pod odkazem DALŠÍ SLUŽBY, tak na jejich vlastních firemních stránkách; odkazy i na ně se nacházejí mezi zde uvedenými informacemi.

Copyright © 2009 K.E.I. group | All rights reserved XHTML | CSS
  #  registrace